Et af vores specialer er ansættelsesret og vi kan hjælpe f.eks med:
  • ansættelseskontrakter
  • afskedigelser eller bortvisning
  • jobklausuler
  • barselsorlov
  • overenskomster
Når du ansætter eller bliver ansat
Både som ansat og arbejdsgiver skal man være opmærksom på  formalia i forbindelse med en ansættelse. Når alt er godt, og der er indgået en aftale om et ansættelsesforhold, forestiller man sig ikke, at noget kan gå galt. Men det kan der, og så skal der ligge et gennemarbejdet ansættelsesbevis, der er i overensstemmelse med såvel lovgivning og en eventuel overenskomst.
Det skal som minimum fremgå, hvem aftalen gælder, hvilket job og dets placering i organisationen og geografisk, arbejdstid, løn, overenskomstforhold, starttidspunkt, eventuelt sluttidspunkt, rettigheder f.eks. løn under sygdom eller ferie, opsigelsesvarsel.
Bliver du som kommende ansat mødt med et krav om en jobklausul, kan det være en rigtig god ide at drøfte ordlyden med din fagforening eller med en advokat, inden du skriver under.
Afskedigelse  eller bortvising
Ønsker man som ansat at opsige sit ansættelses-forhold skal man være opmærksom på det aftalte opsigelsesvarsel og om opsigelsen skal afleveres skriftligt.
Står man som arbejdsgiver og ser sig nødsaget til at afskedige en medarbejder, er det ikke nok blot at overholde opsigelsesvarsel og formen, hvorunder opsigelsen skal gives. 
Der kan være flere årsager til, at der skal ske afskedigelse. Skyldes det virksomhedens forhold, og er der måske flere, der skal afskediges, skal man som arbejdsgiver være opmærksom på de særlige regler, der er for massefyringer. 
Skyldes afskedigelsen den ansattes forhold, f.eks. manglende kvalifikationer eller samarbejds-problemer, bør man som arbejdsgiver først og fremmest forsøge at rette op på problemerne. Lykkes det ikke, bør man advare den ansatte først igennem samtaler. Lykkes det fortsat ikke skal står man bedst som arbejdsgiver, hvis der der gives en skriftlig advarsel, inden det sidste skridt -afskedigelsen - bliver taget.
Som minimum skal man som arbejdsgiver sikre, at en afskedigelse sker efter reglerne. Men ofte kan man undgå et krav og en sag, hvis parterne istedet, forsøger at forhandle en aftrædelses-ordning på plads, der som minimum overholder aftalen, overenskomst og lovgivningen.
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now